Buy nail foil here!

Nail_foil_txtFoilOkej, nu ska jag förklara för er en gång för alla hur man använder folie, vilka olika typer av folie det finns och var man kan köpa det. Häng med nu!

Det finns två olika typer av folie:
1. Folie som man fäster i en klibbig yta (halvtorkat nagellack/härdad gelé/våt akryl).
2. Folie som man måste fästa med ett speciellt folie lim. Vänta tills den blå ytan är helt borta (några minuter), lägg sen på folien.

Här är videon där jag visar variant nummer 1.
Och här är videon där jag visar variant nummer 2.

Folie kan du hitta lite överallt på nätet. Är du osäker på vad du ska söka på så är det helt enkelt “nagel folie” eller “nail foil”. Sen finns det även bladmetall och en annan slags folieark med klistrig baksida som är mycket mycket hårdare, men nu pratar jag alltså om folie som man köper i långa remsor/rullar.

Här kan ni köpa folie och lim
Och här finns lite mer folie
Och här finns hur mycket som helst!

Edit:
Här kommer tre bonussidor!

Här är en sida (bara för professionella)
Här är en till
Och här är den tredje (bara för professionella)

Lycka till!

Foil2In_english

 

 

//Okay, now I’ll explain to you once and for all how to use foil, the different types of foil it is and where to buy it. Here we go!

There are two different types of foil:
1. Foil that is attached to a sticky surface (semi-dry nail polish / cured gel / wet acrylic).
2. Foil that has to be attached with a special foil adhesive. Wait until the blue surface is completely gone (a few minutes), then apply the foil.

Here is the video where I show version number 1.
And here’s the video where I show version number 2.

You can find foil all over the place online. If you’re unsure of what to search for, it is simply “nail foil”. Then there are also leaf metal and different kind of stiff foil sheets with a sticky back, but now I’m talking about the foil that you buy in long strips / rolls.

Here you can buy foil and glue
And here are some more foil
And here’s even more!

Edit:
Here are three bonus sites!

Here’s one (only for professionals)
Here’s another one
And here’s the third (only for professionals)

Good Luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.