Do your nails like Beyoncé

Do_your_nails_like_txtBeyoncé_-_Sasha_Fierce_true_logosinger-beyonce-nail-polish-manicure-celebrity-nailsIngen i nagelvärlden kan väl ha missat Beyoncés uppträdande på Super Bowl 2013 och tillhörande guldnaglar! Om inte så har ni videon längst ner i inlägget. Guld och metallic känns helt rätt både till jul och nyår så här kommer lite olika sätt som ni kan få till den där superblanka metallicytan.

1. Nails Wraps med klister på baksidan. Den här ser ut som små klistermärken som man kan klippa till i rätt storlek och sen helt enkelt klistra fast på nageln. Här finns några exempel att köpa och mer detaljerad information om hur man gör: HÄR och HÄR.

2. Nail Wraps som man klistrar fast och använder värme för att fästa. De ser också ut som små klistermärken, men man behöver t.ex. en hårtork som man blåser försiktigt på naglarna med för att få wrapsen att fastna. Den varianten hittar ni HÄR.

3. Färdiga guldlösnaglar som man limmar fast med lösnagellim. Flera av dom varianterna hittar ni HÄR.

Något som jag alltid tjatar om i mina beskrivningar är att tvätta och desinfektera händerna och naglarna innan. Varför? Jo, för att det lätt kan fastna bakterier under som sen börjar gro och ge t.ex. greenie (bakteriehärd). Men är man noga med hygienen innan och att inte ha materialet på i mer än kanske 1-3 dagar så ska det inte vara någon större fara.

Beyonce_goldIn_english

 

 


// It’s impossible for anyone in the nail world to have missed Beyoncé’s performance at the Super Bowl in 2013 and the associated gold nails! If not, you have the video at the bottom of this post. Gold and metallics just feels right for both Christmas and New Year so here are some ways that you can get that super shiny metallic surface.

1. Nails Wraps with adhesive on the back. This looks like small stickers that you can cut to the right size and then simply glue them on to the nail. Here are some examples where you can buy them and more detailed information on how to do apply them: HERE and HERE .

2. Nail Wraps that you stick onto and use heat to dry. They also look like small  stickers, but you need eg a hairdryer as you gently blow on the nails in order to get wraps to stick. That version can be found HERE .

3. Finished gold fake nails which you glue on with adehisive. You can find several of these versions HERE .

Something that I always go on about in my descriptions is to wash and disinfect your hands and nails before any treatment. Why? Well, because bacteria can easily get encapsulated and it can result in “Greenie” (bacterial hearth) . But if you’re sure to clean it before and after and not have the material on more than maybe 1-3 days, it shouldn’t be a problem.

beyonce-knowles-gold-metallic-chevron-matte-minx-nails-manicure-superbowl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.