Things for your salon – humidifier

Things_for_your_salon3Humidifier_luftfuktare_txtLuftfuktareSom nagelteknolog är man rätt så utsatt för häslorisker då vi jobbar både med kemiska härdplaster som kan vara farliga för huden, men också med lufburna ångor och framför allt damm som kan vara väldigt skadligt för våra lungor. Det är därför väldigt viktigt att man alltid sitter med ett ordentligt utsug (inte dom där små bordfläktarna som bara sprätter runt dammet), munskydd, handskar, osv. För några månader sedan fick jag problem med rethosta och jag började genast oroa mig för om jag börjat reagera på dammet. Själv sitter jag ju i en stor frisörsalong med många frisörer och det är också lätt för att luften där blir torrare än vanligt. Jag började med att bli ännu mer noggrann med munskydden, att hålla naglarna så nära utsuget som bara möjligt och så investerade jag i en luftfuktare. Den gör inte bara luften fuktigare utan även bl.a så att dammet inte flyger runt lika mycket i rummet. Som tur var hann hostan bli bättre och försvinna helt innan jag satt upp luftfuktaren så förmodligen hade jag bara fått någon långvarig rethosta, men jag ska absolut sätta upp den så fort jag får tid!

Den här är från OBH Nordica och det var faktiskt min pappa som gjorde en ordentlig research på vilket som hade fått bäst betyg och som skulle funka bäst för mig på salongen. Nu verkar det som att just den här varianten har utgått ur sortimentet, men jag tror att det HÄR är den nya designen. HÄR hittar ni annars lite andra varianter i olika prisnivåer.

 

In_english

 

// As a nail tech you’re quite exposed to health risks as we’re working with both chemical plastics that can be dangerous for your skin, but also with airborne vapors and especially dust which can be very harmful to our lungs. It’s therefore very important to always sit with a proper air cleaner (not the ones of those small table fans that just throw the dusst around you), face masks, gloves, etc. . A few months ago I had problems with dry cough and I immediately began to worry about if I started to react to the dust. I’m also sitting in a quite large hair salon with many hairdressers and it’s easy for the air there will get drier than usual. I started to be even more careful with masks, kept the nails as close to the air cleaner as possible and I also invested in a humidifier. It not only makes it more humid, but also, among others, makes the dust heavier so that it doesn’t fly around in the room as much. Luckily the cough got better and went away completely before I set up the humidifier so I probably  just had caught a prolonged dry cough, but I’ll definitely put it up as soon as I get the time!

 

This is from OBH Nordica and it was actually my dad who did a thorough research on which that had received the highest ratings and that would work the best for me at the salon. Now it seems that this particular variant has been discontinued, but I think that THIS is the new design. HERE you’ll find some other variants in different price levels.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.