Nails and pregnancy

Did_you_know_txtNails_and_pregnancy_txttummy-tuck-after-pregnancyMånga undrar hur det fungerar med konstnaglar under graviditeten. Det första jag kan svara på är att nej, det är inte farligt på något sätt. Materialet ligger ovanpå nageln och är inget som går in i kroppen. Hur kroppen accepterar materialet eller inte är däremot en lite mer klurig fråga. På vissa sitter det helt normalt och på andra lossnar det bara efter någon dag. Ena graviditeten kan vara på ett sätt och andra helt tvärtom. Hade en väninnan som jag gjorde naglar på under båda hennes graviditeter där första inte påverkade naglarna alls och där det blev helt katastrof under den andra och naglarna bara föll efter någon dag. Vi försökte några gånger men fick till slut ge upp. Kroppen stötte helt enkelt ifrån sig materialet.

Det här kan också förändras under hela graviditeten så bara för att det sitter bra i början så behöver det inte sitta i slutet, eller tvärtom. Därför kan man tyvärr aldrig lämna någon garanti till gravida och det är upp till den personen om man vill ge det en chans och kanske tappa dom efter bara någon vecka, eller så har man tur och märker ingen skillnad alls. Som sagt, det är ingen fara men känner man sig det minsta osäker ändå så skulle jag rekommendera att vänta till efter graviditeten.

In_english

// Many people have questions about artificial nails during the pregnancy. The first thing I can answer is that no, it ‘s not dangerous in any way. The material lying on top of the nail and is not something that enters your body. How the body accepts the material or not, however, is a little more tricky issue. On some people it sits perfectly normal and in other it falls off only after a day. One pregnancy can be at a certain way and another just the opposite. Had a friend who I did the nails for during both of her pregnancies where the first did not affect the nails at all and where it was a completely disaster at the second and the nails just fell after one day. We tried a few times but finally had to give up. The body simply rejected the material.

This may also change throughout pregnancy, so just because it works in the beginning, it may not work at the end, or vice versa. Therefore, one can unfortunately never give any warranty to pregnant women and it’s up to that person if she want to give it a chance and maybe loose them after just a week or so, or if you’re lucky and notice no difference at all. That said, it ‘s safe but if you feel unsure, I’d recommend waiting until after the pregnancy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.