Did you know..?

Did_you_know_txtSkärmavbild 2013-12-17 kl. 11.50.17Människor kan inte mögla! Däremot kan man få svamp och bakterihärd, eller så kallad “greenie”. Greenie trivs bland annat mellan nageln och materialet där det är varmt och fuktigt, därför är det viktigt att man håller naglarna rena om man skulle få något släpp. Om man vill limma igen släppet är det superviktigt att man verkligen gör rent innan så att man inte kapslar igen bakterierna där de i så fall kan få växa i lugn och ro.

Skulle det nu vara så att man haft otur att få greenie så finns det lite olika sätt att behandla det. Teatree-olja är bl.a. antiseptisk så det kan vara ett bra komplement, men den riktiga dunderkuren får du av “Sav your Nails”. En vätska som du droppar in under nageln en gång om dagen och som läker ut bakteriehärden snabbt och enkelt. Jag säljer den på min salong och du kan även få tag på den i Solna hos KN Nail Products och på webshopen www.lightelegancegbg.se.

SavYourNialsIn_english

// People can not get moldy! However, you can get fungus and bacterial growth, or so called “greenie”. Greenie thrive particularly between the nail and the material where it’s hot and humid, so it is important to keep your nails clean if you were to get some lifting. If you want to glue back the material, it is super important to really clean it before so you don’t capsule the bacteria where they then can start growing.

If you’re unlucky and happen to get greenie, there are some different ways to treat it. Tea tree oil include antiseptic so it might be a good addition to the treatment, but the real smash-cut, you get with “Sav your Nails”. A liquid that you put under the nail once a day and that heals the bacterial growth quickly and easily. I sell it at my salon and you can also get it in Solna at KN Nail Products and a the webshop www.lightelegancegbg.se.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.